Om Tekst & Design  


  
Ove Kirketerp
 
Tekst & Design blev startet i 1990. I dag har firmaet til huse på Odinsvej 16 i Haderslev.

Ud over stifteren, Ove Kirketerp, er der lejlighedsvist praktikanter fra grafiske uddannelser o.a.

På tegnestuen løses alverdens opgaver inden for grafisk tilrettelæggelse, formidling og markedsføring, bogtilrettelæggelse, fotografering, logotegning, bladproduktion og annonceproduktion. You name it ...

Kundekredsen er blandet, men skal overvejende findes inden for den kulturelle sektor. Der løses således informationsopgaver for bl.a. Kløften Festival, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, Haderslev Kommune, Socialdemokraterne i Haderslev, Sønderjysk Månedsskrift, Forlaget Gammelting, Museum Sønderjylland samt en lang række andre institutioner og firmaer.

Tekst & Design står også for udgivelsen af en månedlig arrangementsfolder - Ud i Haderslev. Se nærmere om folderen på den selvstændige side.

Vores mailadresse er
>> kirk@tekstogdesign.dk

SE-nr. 15 16 30 97
Sydbank 7915 2002360