Plakater med Richs Skoleserie  

Til klø hos inspektøren! Og 23 andre charmerende, lærerige og nostalgiske Richsbilleder fra den danske skole sidst i 1920'erne.  Billederne har været vedlagt kaffeerstatningsproduktet Richs, og de har været eftertragtede samleobjekter blandt datidens børn og unge.

De originale Richsbilleder er fremstillet i en litografisk trykproces og de fremstår, trods forstørrelsen, meget smukke og rene i farverne.

Billederne tilbydes som plakat i to størrelser, der passer til gængse skifterammer. Det er også muligt at bestille enkeltbilleder. Til ophængning i f.ex. aulaer er der en ekstra stor udgave fremstillet i stof med ophæng, løbegange og metalstænger i top og bund.

Enkeltbilleder 21 x 30 cm, trykt på 240 gr karton, kr. 40,-
Plakat 40 x 60 cm, trykt på 240 gr karton, kr. 90,-
Plakat 60 x 90 cm, trykt på 240 gr karton, kr. 140,-
Stofbanner m. ophæng, 130 x 195 cm, kr. 1.300,-

De nævnte priser er incl. moms. Plakater og bannere fremsendes forsvarligt emballeret i
solide paprør. Enkeltbilleder i papkuverter.
Porto & ekspedition kr. 48,- uanset antal.
Plakaterne sendes med vedlagt girokort. Institutioner m.v. bedes oplyse EAN-nummer samt kontaktperson ved bestillingen.

Plakaterne er produceret af Tekst & Design, Haderslev efter venlig overenskomst med C.F.
Richs arvinger.
Trykt hos hhv Haderslev Stiftsbogtrykkeri, P.J. Schmidt, Vojens og Mekasign.

Om Richsbillederne generelt

Det er Richs der driks, men det er Danmarks der dur!

Ovenstående citat er et sjovt mix af to slogans fra 'kaffeerstatningskrigen', der rasede fra starten af forrige århundrede, gennem de to verdenskrige og til hen i midten af 1950'erne, hvor det igen var muligt for folk at købe - og drikke - den rene kaffe, uden at skulle drøje varen med 'en lille gul'.
Richs var den store aktør på markedet, mens bl.a. fabrikker som Skandia, Danmarks og FDB var store konkurrenter. Via bl.a. samlemærkerne, der var vedlagt Richspakkerne, og en meget intensiv annoncering i primært ugeblade, lykkedes det Richs på et tidspunkt at opnå en markedsandel på hele 80%.

Allerede i 1834 startede urtekræmmer Caspar Friderich Rich en fabrik i Sankt Pedersstræde 30 i København, hvor han brændte og formalede rødder af løvetand - mælkebøtter. Og det var fra det undselige sted, at Rich og senere hans sønner skabte storindustrien C.F. Richs & Sønners Kaffesurrogatfabrik.
Produktet blev udviklet i tidens løb og bestod af ca. 40% rug, ca. 40% cikorie og ca. 20% sukkerroer og cacaoskaller. Det gav et løst pulver der lignede kaffe. Richs havde allerede i 1884 fået varemærkebeskyttelse på en gul pakning til denne vare, deraf navnet 'en lille gul'.

For at fastholde kunderne udgav Richs fra begyndelsen af 1920'erne en lang række samlemærker med motiver af folkeoplysende og underholdende karakter. Det var også et almindeligt salgsfremmende fænomen hos specielt margarine-, chokolade- og cigaretfabrikanter. Men Richs var den helt dominerende leverandør af de små mærker og ordet 'Richsbilleder' blev brugt om alle samlemærker, uanset hvor de kom fra. Nogle serier blev indkøbt England og Tyskland, mens andre blev produceret efter danske forlæg. Det gælder f.ex. 'Skoleserien' der er vist her på serien, 'Militærserien', flere 'Prospektserier', 'Sportsserien', 'Gadefigurserien', 'Tivoliserien' og 'Cirkusserien'. Først i 1930'erne begyndte Richs at udsende albums til serierne og mange efterkrigsbørn, har nok stiftet bekendtskab med i hvert fald de albums der kom i 50'erne med bl.a Pinocchio, Peter Pan og andre populære Walt Disneyfigurer.

Mærkerne fra 20'erne var små litografier. Det er en trykteknik hvor man tilføjer én farve ad gangen og der er således brugt op til 12 trykgange på de små kunstværker.
Bag på Richsbillederne var der reklamer, hvor der bl.a. blev slået meget på at Richs var dansk fremstillet og af danske råvarer. Da Richsmærkerne blev trykt hos litografiske firmaer i Tyskland, fik det i 1925 de danske litografers oldermand til offentligt at kritisere dette: - "Cichoriefabrikernes skamløse Reklamering med dansk Arbejde, naar det gælder Firmaets egne produkter, medens Firmaet paa sin side bryder sig pokker om dansk Arbejde, naar det drejer sig om Firmaets Indkøb".
Richsbillederne blev dog fortsat trykt i Tyskland, Richs undlod blot at reklamere så heftigt med 'Dansk Arbejde' bag på mærkerne!

Som et kuriosum kan nævnes at der stadig fremstilles Richs. Det sker i dag på licens på en fabrik i Tyskland. Så der er stadig mennesker, der ikke kan undvære 'den lille gule'.

Kilde: Helge J. Kudahl: Richs-billeder og andre danske reklamesamlebilleder.